تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی ارائه دهنده کلیه خدمات مجالس ، کرایه ظروف و میز و صندلی ، همایش و سمینارها و کلیه خدمات فیلمبرداری و عکسبرداری. تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی با 13 سال سابقه و کسب تجاربی ارزنده و مهم در راستای تحقق بخشیدن به رویای شیرین ازدواج زوجهای جوان مفتخر است که گامی بلند به سوی هر چه زیباتر شدن مراسم شما عزیزان بردارد. هدف و آرمان این مجموعه همواره رسیدن به بالاترین سطح کیفی بوده که در این راستا با الهام از آخرین و مدرنترین کارهای موجود در سطح اروپا و آمریکا و آسیا و ادغام آن با سلیقه و فرهنگ اصیل ایرانی و همچنین گردآوری تیمی مجرب ، سبکی نوین را در طراحی و اجرای مراسم خلق کرده تا پاسخگوی اعتماد شما عزیزان باشد. مدیریت : حسن زارع 09125753228 http://setareh-talaei.mihanblog.com 2019-08-20T00:35:06+01:00 text/html 2013-06-22T16:06:57+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع تبریک نیمه شعبان http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/44 <P><IMG alt="" src="http://www.setareh-talaei.ir/images/uploads/Image/000002.JPG" width=614 height=334></P> <P><FONT face=Verdana><FONT color=#0000ff size=5>شاید آن روز که سهراب نوشت: </FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#0000ff size=5>"تا شقایق هست زندگی باید کرد"</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#0000ff size=5>خبری از دل پر درد گل یاس نداشت</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#0000ff size=5>باید اینگونه نوشت:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#0000ff size=5>هر گلی هم باشد، چه شقایق چه گل پیچک و یاس</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#0000ff size=5>زندگی بی مهدی ، </FONT><FONT color=#0000ff size=5>زندگی با غم‏هاست</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#800000 size=5>نیمه شعبان مبارک</FONT></P> text/html 2013-06-19T09:07:26+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع از خواستگاری تا ماه عسل http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/43 <H2 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 26"><FONT size=4>&nbsp;</FONT><SPAN id=.D8.AE.D9.88.D8.A7.D8.B3.D8.AA.DA.AF.D8.A7.D8.B1.DB.8C class=mw-headline>خواستگاری</SPAN> </H2> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 28"><FONT color=#ff0000 size=4>خواستگاری</FONT><FONT size=4> به معنای درخواست </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>ازدواج</FONT><FONT size=4> است و عبارت از مجموعه <FONT color=#ff0000>تشریفات</FONT>ی است که خانواده داماد برای </FONT><FONT size=4>درخواست <FONT color=#ff0000>ازدواج</FONT></FONT><FONT size=4> از خانواده دختر انجام می‌دهند.<SUP id=cite_ref-1 class=reference sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 31" jquery18301783527640476752="11">[۱]</SUP> طبق </FONT><FONT size=4>آداب و رسوم <FONT color=#ff0000>ازدواج</FONT> ایرانی</FONT><FONT size=4>، ابتدا یک روز عصر مادر و خواهر بزرگتر داماد و یا یکی دیگر از زنان بزرگتر و صاحب نظر فامیل به اتفاق داماد، جهت باز شدن باب آشنایی و رفت و آمد، به منزل دختر می‌روند. البته در این خصوص تعیین کننده عرف آن ناحیه و منطقه و سنن مرتبط می‌باشد. این جلسه خیلی مختصر برگزار می‌شود و حرفهای کلی درباره خصوصیات و وضعیت <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> (وضعیت تحصیلی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و.... </FONT><FONT size=4><FONT color=#ff0000>عروس</FONT><FONT color=#ff0000> و داماد</FONT></FONT><FONT size=4> آینده) رد و بدل می‌شود و طرفین به این توافق می‌رسند که در جلسه‌ای مفصل تر و رسمی تر، به منزل<FONT color=#ff0000> عروس</FONT> آینده بروند</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 38"><SPAN id=.D8.A8.D9.84.D9.87_.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.86 class=mw-headline>بله بران</SPAN> </H3> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 39"><FONT size=4>در </FONT><FONT size=4>آداب و رسوم <FONT color=#ff0000>ازدواج</FONT> ایرانی</FONT><FONT size=4>، مرحله بعدی، مراسم "</FONT><FONT size=4>بله بُران</FONT><FONT size=4>" است.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 41"><FONT size=4>در این مراسم خانواده‌ها در خصوص میزان </FONT><FONT size=4>مهریه</FONT><FONT size=4>، </FONT><FONT size=4>شیربها</FONT><FONT size=4> و سایر آداب و رسوم و شرط و شروط <FONT color=#ff0000>ازدواج </FONT>با حضور بزرگترهای دو طرف تصمیم گیری می‌کنند.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 43"><FONT size=4>پس از این <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT> است که در صورت توافق طرفین، انگشتری رد و بدل می می‌گردد یا </FONT><FONT size=4>صیغه</FONT><FONT size=4> ای بین دختر و پسر خوانده می‌شود که به اصطلاح رفت و آمد رسمی تر دنبال شود و </FONT><FONT size=4>آداب اسلامی</FONT><FONT size=4> هم رعایت شده باشد.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 45"><FONT size=4>از <FONT color=#ff0000>آن مراسم</FONT> به بعد، دوره شیرین </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>نامزدی</FONT><FONT size=4> آغاز می‌گردد که بستر بسیاری از خاطرات به یادماندنی زوج‌ها می‌گردد.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 46"><FONT size=4>در عین حال در همین <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT> است که زمان حدودی <FONT color=#ff0000>عروسی</FONT> و <FONT color=#ff0000>جشن</FONT>های مرتبط نیز مشخص می‌گردد.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 47"><SPAN id=.D8.B9.D9.82.D8.AF_.D9.88_.D9.86.D8.A7.D9.85.D8.B2.D8.AF.DB.8C class=mw-headline>عقد و نامزدی</SPAN></H3> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 48"><FONT size=4>دوران<FONT color=#ff0000> </FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=4>نامزدی</FONT><FONT size=4> یکی از رمانتیک ترین دوران زندگی هر انسانی می‌باشد.</FONT></P> <P><FONT size=4>در این دوران افراد با خصوصیات شخصی و فردی یکدیگر آشنا می‌شوند و از یکدیگر و از خانواده طرف مقابل شناخت بهتری پیدا می‌کنند.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 49"><FONT size=4>بدون شک این دوران یکی از مهمترین دوران زندگی هر شخصی است. بعد از دوران </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>نامزدی</FONT><FONT size=4> و آشنایی کامل، زمان </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>عقد</FONT><FONT size=4> و </FONT><FONT size=4>محرمیت</FONT><FONT size=4> رسمی شدن آنها فرا می‌رسد که با خواندن </FONT><FONT size=4>خطبه <FONT color=#ff0000>عقد</FONT></FONT><FONT size=4> توسط یک روحانی و در حضور پدر و مادر هر دو طرف و در منزل یا در </FONT><FONT size=4>دفاتر رسمی <FONT color=#ff0000>ازدواج</FONT></FONT><FONT size=4><FONT color=#ff0000>،</FONT> دختر و پسر </FONT><FONT size=4>نامزد</FONT><FONT size=4> شده و به یگدیگر </FONT><FONT size=4>محرم</FONT><FONT size=4> می‌شوند و بصورت رسمی زندگی مشترکشان آغاز می‌گردد.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 59"><SPAN id=.D8.AC.D9.87.D8.A7.D8.B2_.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D9.86 class=mw-headline>جهاز بران</SPAN> </H3> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 60"><FONT size=4>در اغلب آداب و رسوم موجود در گوشه و کنار ایران، رسم است که وسایل و مایحتاج اولیه زندگی، توسط خانواده <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> فراهم گردد که به آن </FONT><FONT size=4>جهاز</FONT><FONT size=4> گفته می‌شود. البته در برخی نقاط نیز تهیه این وسایل و مایحتاج مرتبط، به عهده <FONT color=#ff0000>داماد</FONT> می‌باشد که در هر دو حالت بسته به فرهنگ آن منطقه این وسایل بصورت متفاوتی تهیه می‌شود.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 61"><FONT size=4>در کل به وسایل تهیه شده </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>جهاز عروس</FONT><FONT size=4> گفته می‌شود که معمولاً شامل اقلام اولیه و اصلی شروع یک زندگی مشترک می‌باشد.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 62"><FONT size=4>در ایام قدیم و پیش از <FONT color=#ff0000>مراسم عروسی،</FONT> با جشن خاصی و همراه با رقص و ساز و آواز، </FONT><FONT size=4>جهاز</FONT><FONT size=4> را به صورت </FONT><FONT size=4>خنچه</FONT><FONT size=4> (ظرفهایی که بصورت سمبلیک وسایلی از </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>جهاز عروس</FONT><FONT size=4> را روی آن قرار داده و سپس شخص جهاز بر برای انتقال، آنرا بر روی سر خود قرار می‌داد)، به خانه داماد می‌بردند و به ترتیب خاصی می‌چیدند تا برای بازدید افراد اصلی فامیل یا همسایگان آماده نمایند.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 66"><SPAN id=.D8.AD.D9.86.D8.A7.D8.A8.D9.86.D8.AF.D8.A7.D9.86 class=mw-headline>حنابندان</SPAN> </H3> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 67"><FONT color=#ff0000 size=4>حنابندان</FONT><FONT size=4> جشنی است که پیش از </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>مراسم عروسی</FONT><FONT size=4> برگزار می‌شود. بدین صورت که خانواده داماد ظرف حنایی را تزیین می‌نمایند و به خانه <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> می‌برند و همراه با ساز و آواز و رقص، از <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> و حضار می‌خواهند که حنا را بر روی دست و روی خود بمالند و بدین صورت خود را در این <FONT color=#ff0000>جشن</FONT> همراه می‌کنند و اعلام می‌کنند که در شادی‌ها با <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> مشترکند و قصد دارند.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 70"><SPAN id=.D8.AC.D8.B4.D9.86_.D8.B9.D8.B1.D9.88.D8.B3.DB.8C class=mw-headline>جشن عروسی</SPAN> </H3> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 71"><FONT size=4>شب <FONT color=#ff0000>عروسی</FONT></FONT><FONT size=4> از اهمیت خاصی برای </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>عروس و داماد</FONT><FONT size=4> برخوردار است. تمام موارد در این شب باید بدون هیچ کم و کاستی برگزار شود.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 73"><FONT size=4>اقدامات قبل و بعد از <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT> باید به طور دقیق برنامه ریزی شوند. برنامه ریزی برای <FONT color=#ff0000>برگزاری جشن</FONT> ممکن است حتی تا یک ماه به طول انجامد. برنامه ریزی‌های شما به تاریخ <FONT color=#ff0000>عروسی</FONT> بستگی دارد. </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>عروس و داماد</FONT><FONT size=4> قبل از رسیدن به <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT> اصلی و روز <FONT color=#ff0000>عروسی</FONT>، یک بار آن را در بین نزدیکان و بزرگترهای فامیل عنوان می‌کنند تا مطمئن شوند برنامه ریزی‌ها به بهترین نحو ممکن انجام شده است.</FONT></P> <P><FONT size=4>تهیه لیست میهمانان نیز از اهمیت بسیاری برخودار است. هر خانواده بطور مجزا، لیستی کامل و دقیق از مهمانان خود تهیه می‌کنند.</FONT></P> <P><FONT size=4><FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> پس از ارائه برنامه و فهرست مهمانان، نسبت به بودجه‌ای که قصد دارند برای <FONT color=#ff0000>عروسی</FONT> خود در نظر بگیرند، تصمیم گیری می‌کنند. آنها قبل از هر چیز دیگری در این مورد با دوستان و نزدیکانی که اخیرا <FONT color=#ff0000>جشن</FONT> خود را برگزار کرده‌اند مشورت کنید تا به طور تقریبی بتوانید هزینه <FONT color=#ff0000>جشن عروسی</FONT> خود را مشخص کنند و بدین ترتیب برنامه ریزی خود را تکمیل می‌نمایند.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 74"><FONT size=4>برنامه ریزی معمولاً شامل زمانبندی انجام کارها در روز <FONT color=#ff0000>جشن</FONT> و </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>مراسم عروسی</FONT><FONT size=4> می‌باشد که همراه است با هزینه‌ها و وظایف افراد نزدیک خانواده که قرار است در هرچه بهتر برگزار شدن <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT>، <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> را یاری نمایند.</FONT></P> <P><FONT size=4>خرید، اجاره یا سفارش اکثر موارد این برنامه ریزی، قبلاً بایستی هماهنگ شده باشند و <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> ایرانی معمولاً زحمت بسیاری را در پیدا نمودن مناسبترین گزینه‌ها در این برنامه ریزی می‌نمایند.</FONT></P> <H2 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 75"><FONT size=4><SPAN id=.D8.AE.D8.AF.D9.85.D8.A7.D8.AA_.D9.85.D8.B1.D8.A7.D8.B3.D9.85_.D8.B9.D8.B1.D9.88.D8.B3.DB.8C class=mw-headline>خدمات مراسم عروسی</SPAN> </FONT></H2> <P><FONT size=4>برخی از رئوس مهمترین خدماتی که در برنامه ریزی <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT> خود بایستی به آن توجه نمایید شامل:</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 76"><SPAN id=.D8.AA.D8.A7.D9.84.D8.A7.D8.B1_.D9.88_.D8.A8.D8.A7.D8.BA class=mw-headline>تالار و باغ</SPAN></H3> <P><FONT size=4>برای برگزاری یک <FONT color=#ff0000>جشن</FONT> به یادماندنی انتخاب <FONT color=#ff0000>تالار و باغ</FONT> نقش مهم و اساسی دارد.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 77"><FONT size=4>در <FONT color=#ff0000>انتخاب </FONT></FONT><FONT size=4><FONT color=#ff0000>تالار</FONT> و <FONT color=#ff0000>باغ</FONT></FONT><FONT size=4><FONT color=#ff0000> پذیرایی</FONT> مناسب، توجه به دکوراسیون <FONT color=#ff0000>تالار</FONT>، آدرس‌های دسترسی و ظرفیت پارکینگ، تست غذا و کیفیت پذیرایی و در نهایت قیمت ورودی مهمانان و انواع غذاها و دسرها، نقش مهمی را در هر چه بهتر برگزار شدن <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT> ایفا می‌نمایند.</FONT></P> <P><FONT size=4>توجه به این نکته ضروری است که هزینه‌های اجاره <FONT color=#ff0000>تالار</FONT> در روزهای خاص و اعیاد و تعطیلات با روزهای عادی متفاوت است، حتی فصل برگزاری مهمانی می‌تواند تاثیر زیادی در هزینه‌های شما داشته باشد.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 78"><FONT size=4>پارکینگ برای میهمانها، یکی از امکاناتی است که بایستی به آن توجه شود. </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>تالار پذیرایی</FONT><FONT size=4> یا باغی که <FONT color=#ff0000>جشن عروسی</FONT> در آن برگزار می‌شود حتما باییستی مجهز به پارکینگی با ظرفیت مناسب برای خودرو میهمانان باشد.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 79"><FONT size=4>ار امکانات دیگری که یک </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>تالار و باغ</FONT><FONT size=4> مناسب بایستی دارا باشد، </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>اتاق عقد</FONT><FONT size=4> با ظرفیت مناسب است که میهمانان درجه یک </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>عروس و داماد</FONT><FONT size=4> را در خود جای دهد.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 82"><FONT size=4>در عین حال برخی از <FONT color=#ff0000>تالار</FONT>ها و <FONT color=#ff0000>باغ</FONT>ها دارای </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>سفره خانه سنتی</FONT><FONT size=4> و فضای سبز مناسبی هستند که سلیقه‌های خاص برخی میهمانان را جوابگوباشند.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 83"><FONT size=4>معمولاً </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>عروس و داماد</FONT><FONT size=4> در زمان سفارش و <FONT color=#ff0000>اجاره </FONT></FONT><FONT size=4><FONT color=#ff0000>تالار</FONT> و <FONT color=#ff0000>باغ</FONT></FONT><FONT size=4><FONT color=#ff0000> مراسم</FONT> خود، به دقت شرایط محیطی را بررسی کرده و از وجود امکاناتی که برخی از آنها در بالا یاد شد، اطمینان حاصل می‌نمایند.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 86"><SPAN id=.D8.AA.D8.B4.D8.B1.DB.8C.D9.81.D8.A7.D8.AA class=mw-headline>تشریفات</SPAN> </H3> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 87"><FONT size=4>اجرای یک <FONT color=#ff0000>مراسم عروسی</FONT> بی نظیر و باشکوه، نیازمند برگزار کننده با تجربه‌ای است که </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>تشریفات</FONT><FONT size=4> مرتبط را به خوبی بشناسد و پیشنهادهای ویژه‌ای به </FONT><FONT color=#ff0000 size=4>عروس و داماد</FONT><FONT size=4> ارائه کند تا با توجه به آنها <FONT color=#ff0000>مراسم عروسی</FONT> به <FONT color=#ff0000>جشن</FONT>ی ویژه و به یادماندنی برای<FONT color=#ff0000> </FONT></FONT><FONT color=#ff0000 size=4>عروس و داماد</FONT><FONT size=4> و میهمانانشان تبدیل شود.</FONT></P> <P><FONT size=4>یک برگزارکننده مناسب و مجرب با توجه به نوع <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT>، تعداد میهمانان، تاریخ برگزاری و محل <FONT color=#ff0000>برگزاری مراسم</FONT>، برنامه‌ای مدون تهیه و بصورت مرحله به مرحله در کلیه بخش‌ها و جنبه‌های <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT>، بهترین و مناسب ترین راهکار را به <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> ارائه خواهد نمود تا مراسمی باشکوه و مجلل به همراه <FONT color=#ff0000>تشریفات</FONT>ی مدرن و کاملاً مطابق با استانداردهای موجود، برپا شود.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 90"><FONT size=4>البته اخیراً برگزار کنندگان<FONT color=#ff0000> تشریفات</FONT> <FONT color=#ff0000>مراسم عروسی</FONT> از ابتدای تصمیم گیری به برگزاری این <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT>، برنامه ریزی را به عهده گرفته و کلیه<FONT color=#ff0000> مراسم</FONT> را تا پایان مدیریت می‌نمایید.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 91"><SPAN id=.D8.A2.D8.B1.D8.A7.DB.8C.D8.B4.DA.AF.D8.A7.D9.87_.D8.A8.D8.B1.D8.A7.DB.8C_.D8.A8.D8.A7.D9.86.D9.88.D8.A7.D9.86 class=mw-headline>آرایشگاه </SPAN></H3> <P><FONT size=4>در شب <FONT color=#ff0000>عروسی</FONT> بی شک <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> بایستی ستاره <FONT color=#ff0000>جشن</FONT> باشد.</FONT></P> <P><FONT size=4>برای نیل به این هدف، یافتن آرایشگاهی مناسب، با تجربه و آشنا به متدهای روز، از اهمیت فراوانی برای زوجین برخوردار است.</FONT></P> <P><FONT size=4>از جمله موارد مهمی که برای انتخاب آرایشگاه مناسب بانوان، بایستی مد نظر قرار گیرد می‌توان به سابقه آرایشگاه، آشنایی آرایشگران با متدهای جدید و به روز اشاره نمود که بسادگی می‌توان با مشاهده نمونه کارهای موجود آرایشگاه، که معمولاً بصورت آلبوم در اختیار <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> قرار داده می‌شود، می‌توان تصمیم گیری نمود.</FONT></P> <P><FONT size=4>آرایش نوعی متعادل سازی است و این موضوع مستقیماً به مهارت آرایشگر و تجربیات آرایشگاه بستگی دارد. یک آرایشگر متبحر به نحوی <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> را آرایش می‌نماید که علاوه بر حفظ حالت طبیعی چهره، بتواند بخشهای زیباتر وی را بیشتر جلوه گر نماید؛ به عبارت دیگر هر صورتی، آرایش مخصوص به خود را می‌خواهد.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 92"><FONT size=4>خدمات آرایشگاه علاوه بر میکآپ و گریم می‌تواند شامل خدمات ناخن، اپیلاسیون، خدمات پوست و ماساژ و... نیز باشد که خود <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> و یا همراهان و می‌توانند از این خدمات استفاده نمایند.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 93"><SPAN id=.D8.A2.D8.B1.D8.A7.DB.8C.D8.B4.DA.AF.D8.A7.D9.87_.D8.A8.D8.B1.D8.A7.DB.8C_.D8.A2.D9.82.D8.A7.DB.8C.D8.A7.D9.86 class=mw-headline>آرایشگاه برای آقایان</SPAN> </H3> <P><FONT size=4>در شب <FONT color=#ff0000>عروسی</FONT> آرایشگاه آقایان نیز بسیار با اهمیت است. برای این شب پیشنهاد می‌شود که آقای داماد به آرایشگاهی برود که از کار آن آرایشگاه اطمینان کامل داشته باشد و در واقع آرایشگاهی را انتخاب کند که از قبل مشتری دایمی آن باشد و از کار آرایشگر مرتبط، شناخت کافی داشته باشد.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 94"><FONT size=4>از جمله خدمات متفاوتی که آرایشگاههای مردانه می‌توانند به دامادها ارائه کنند، می‌توان به خدمات گریم، خدمات مو، خدمات پوست اشاره نمود که کاربرد بیشتری دارند و در واقع آرایشگاهی مناسبتر است که کلیه یا اکثر این خدمات را بصورت کامل ارائه نماید.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 95"><SPAN id=.D8.A2.D8.AA.D9.84.DB.8C.D9.87 class=mw-headline>آتلیه</SPAN> </H3> <P><FONT size=4>تنها یادگاری ماندگار <FONT color=#ff0000>مراسم عروسی،</FONT> <FONT color=#ff0000>عکس</FONT>ها و <FONT color=#ff0000>فیلم عروسی</FONT> است که معمولاً <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> سالها با نگاه کردن به آنها، خاطرات <FONT color=#ff0000>جشن</FONT> به یاد ماندنی خود را مرور می‌کنند.</FONT></P> <P><FONT size=4>بخش اصلی <FONT color=#ff0000>عکس</FONT>های <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT>، در<FONT color=#ff0000> آتلیه</FONT> برداشته می‌شود و بخش دیگر در <FONT color=#ff0000>باغ </FONT>یا <FONT color=#ff0000>تالار</FONT>ی که <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> قبلاً رزرو کرده‌اند. برای انتخاب <FONT color=#ff0000>آتلیه</FONT> مناسب بایستی حرفه‌ای بودن <FONT color=#ff0000>عکاس</FONT> و آشنایی او با اصول پیشرفته <FONT color=#ff0000>عکاسی</FONT> مرتبط در نظر گرفته شود، زیرا گاهی اوقات یک <FONT color=#ff0000>آتلیه،</FONT> سالیان سال، فقط یک نوع کار را تکرار می‌نماید و در طول نمونه کارهایی که از او می‌بینید، تغییر بروز شده یا ژست متفاوتی را ملاحظه نخواهید کرد.</FONT></P> <P><FONT size=4>الگوهای <FONT color=#ff0000>عکاسی</FONT> و <FONT color=#ff0000>فیلم برداری</FONT> از <FONT color=#ff0000>مجالس</FONT>، روز به روز در حال تغییرند و <FONT color=#ff0000>آتلیه</FONT>‌ای موفق است که خود را با تغییرات جدید هماهنگ نماید.</FONT></P> <P><FONT size=4><FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> می‌توانند با دیدن نمونه کارهای <FONT color=#ff0000>آتلیه</FONT> مورد نظرشان که در قالب آلبوم به آنها ارائه می‌شود و البته لحاظ نمودن بودجه موردنظرشان، انتخاب مناسبی داشته باشند. درواقع هزینه‌ای که پرداخت می‌شود، دستمزد تجربه و مهارت <FONT color=#ff0000>عکاس</FONT> و<FONT color=#ff0000> فیلمبردار</FONT> در روز <FONT color=#ff0000>عروسی</FONT> و همچنین در پشت صحنه تدوین و مونتاژ است.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 96"><SPAN id=.D9.85.D8.B2.D9.88.D9.86 class=mw-headline>مزون</SPAN> </H3> <P><FONT size=4>یکی از موارد قابل اهمیت برای تمام <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> خانم‌ها <FONT color=#ff0000>لباس عروس</FONT> است.</FONT></P> <P><FONT size=4>معمولاً اجاره یا خرید <FONT color=#ff0000>لباس عروس</FONT> جزء اولین مواردی است که <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> با توجه به نوع <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT>شان و همینطور بودجه مورد نظرشان، در مورد آن فکر و تصمیم گیری می‌نمایند.. در هر حال اجاره <FONT color=#ff0000>لباس عروس</FONT> به صرفه تر از خرید آن است. اما در برخی موارد نیز زوجین تصمیم می‌گیرند تا جهت به یادگار نگه داشتن <FONT color=#ff0000>لباس عروس،</FONT> آنرا خریداری نمایند.</FONT></P> <P><FONT size=4>برای کسانی که قصد اجاره <FONT color=#ff0000>لباس عروس</FONT> را دارند خیلی مهم است که این لباس را از یک مزون معتبر و صاحب نام اجاره کنند. چرا که به هر حال مزون‌های معتبر و مشهور، شهرت و اعتبار خود را فدای اندک سود خود نمی‌نمایند و مسلماً بیشتر بر روی کیفیت کار خود تمرکز کرده‌اند.</FONT></P> <P><FONT size=4>معمولاً با مراجعه به چند مزون معتبر و استفاده از راهنمایی‌های مشاوران مزونها، و صدالبته دخیل نمودن سلیقه شخصی <FONT color=#ff0000>عروس</FONT>، می‌توان لباس مناسبی را انتخاب نمود که به عنوان نقطه تمرکز <FONT color=#ff0000>مراسم</FONT>، جلوه گری کرده و <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> زیبا را زیباتر نمایش دهد.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 97"><SPAN id=.D8.B3.D9.81.D8.B1.D9.87_.D8.B9.D9.82.D8.AF class=mw-headline>سفره عقد</SPAN></H3> <P><FONT size=4>چیدن <FONT color=#ff0000>سفره عقد</FONT> در <FONT color=#ff0000>مراسم عقد</FONT> از آدابی است که از دیر باز در ایران کهن مرسوم بوده و اجرای <FONT color=#ff0000>مراسم عقد</FONT> را همراه با خوشبختی دو چندان می نموده است.</FONT></P> <P sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 98"><FONT size=4>طراحی و اجرا<FONT color=#ff0000> سفره عقد</FONT> می‌تواند کاملاً بنا به سلیقه <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> بوده و یا با وابستگی کامل به سنن قوم یا منطقه‌ای خاص، بصورت سنتی، مدرن و یا کلاسیک، انجام شود.</FONT></P> <P><FONT size=4>معمولاً اجزای <FONT color=#ff0000>سفره عقد</FONT> شامل موارد زیر می‌باشد:</FONT></P> <UL> <LI><FONT size=4>کتاب آسمانی: در باستان، کتاب اوستا گذاشته می‌شد و اکنون ایرانیانی که پیرو قرآن شده‌اند، قرآن را در این سفره قرار می‌دهند. </FONT> <LI><FONT size=4>آینه و شمعدان: سمبل روشنایی است تا با نگریستن در آن، دلهای <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> نسبت به هم مانند آینه صاف و زلال گردد و سعادتمند شوند. </FONT></LI></UL> <P><FONT size=4>یک جفت شمعدان که در دو سوی آینه جای دارند و شمع‌های فروزان درون آنها هنگام جاری شدن صیغه <FONT color=#ff0000>عقد</FONT>، نشانه آرزوی روشنایی و گرمی در پیوند <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> است.</FONT></P> <UL> <LI><FONT size=4>شاخه نبات: نماد آرزوی شیرینی پیوند <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> است. </FONT> <LI><FONT size=4>نقل و سکه: به نشانهٔ شیرین کامی و برای افزایش روزی <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> در این سفره قرار داده می‌شود. </FONT> <LI><FONT size=4>تخم مرغ: تخم مرغ نماد تولد و تداوم نسل است. از این رو پیداست که نهادن آن بر <FONT color=#ff0000>سفرهٔ عقد</FONT> به نیت ادامه نسل زن و مرد و باروری <FONT color=#ff0000>ازدواج</FONT> آن دو می‌باشد. </FONT> <LI><FONT size=4>فندق، گردو و بادام: این خوراکی‌های مقوی و پر مایه الهی را نیز به نشان گسترده بودن سفره خوراک <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> و توانمندی آنها سر <FONT color=#ff0000>سفره عقد</FONT> می‌گذارند. درخت گردو عمر طولانی دارد. گذاشتن گردو به نیت عمر بلند <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> است. </FONT> <LI><FONT size=4>نان و پنیر: نان را به نشانهٔ برکت خداوند و پنیر را با نیت وسعت روزی و سپید بختی بر سر <FONT color=#ff0000>سفره عقد</FONT> می نشانند. امروز نان و پنیر را به صورت لقمه‌های کوجک در می‌آورند و با نایلون محافظ غذا می پوشانند. سبزی را به نشانهٔ سلامتی سر سبزی و خرمی در <FONT color=#ff0000>سفره عقد</FONT> می‌گذارند. </FONT> <LI><FONT size=4>گل: به نشانه شادابی و طراوات و به عنوان نمادی از زیبایی پیوند. همچنین برای آراستن اجزای دیگر <FONT color=#ff0000>سفره عقد</FONT> نیز از شاخه‌های گل و گلبرگ‌های رنگین استفاده می‌کنند. گل سرخ یا رز نماد شناخته شده عشق در سراسر جهان است. </FONT> <LI><FONT size=4>عسل: عسل در دهان همدیگر گذاشتن پس از جاری شدن صیغه <FONT color=#ff0000>عقد</FONT> به منظور آن که عروس داماد در آینده مایهٔ شیرین کامی و دلارامی هم باشند. </FONT> <LI><FONT size=4>کله قند: از اجزای دیگر <FONT color=#ff0000>سفره عقد</FONT> است که در طول مراسم و در زمان جاری شدن خطبه <FONT color=#ff0000>عقد</FONT> مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساییدن یک جفت کله قند هم شکل و هم اندازه روی پارچه‌ای بر سر <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> به نیت فروباریدن شادی و شیرنی بر سر آنها طی زندگی مشترک صورت می‌گیرد. تور قند ساییدن حریر تور با پارچه نازک سپید رنگی را به شکل مربع یا مستطیل تهیه می‌کنند تا کله قندها روی آن بر سر <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> ساییده شود. </FONT></LI></UL> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 99"><SPAN id=.DA.AF.D9.84_.D9.81.D8.B1.D9.88.D8.B4.DB.8C class=mw-headline>گل فروشی</SPAN> </H3> <P><FONT size=4>برخی <FONT color=#ff0000>عروس</FONT>‌ها <FONT color=#ff0000>دسته گل عروسی</FONT> شان برایشان بسیار با اهمیت است و در انتخاب آن بسیار دقت دارند و حتی به عنوان یادگاری آنها را نگه می‌دارند. <FONT color=#ff0000>دسته گل</FONT> می‌تواند تک رنگ و یا ترکیبی باشد و حتما در انتخاب <FONT color=#ff0000>دست گل عروس</FONT> بایستی قد و جثه <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> را در نظر گرفت؛ افراد بلند قد دسته گلهای با شاخ و برگ بیشتر می‌توانند انتخاب نمایند و افرادی با جثه کوچک می‌توانند دسته گل‌های کوچک انتخاب نمایند.</FONT></P> <P><FONT size=4>تزیین <FONT color=#ff0000>ماشین عروس</FONT> نیز می‌تواند با گل طبیعی و یا روبان و... انجام شود که بسیار سلیقه ایی می‌باشد. اخیراً برخی، از میوه‌های طبیعی نیز در تزیین خودرو <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> استفاده می‌کنند که مسلماً این سلایق هیچگاه جایگزین سنت این ماشین گله زده <FONT color=#ff0000>عروس</FONT> را نخواهند گرفت.</FONT></P> <H3 sizset="false" sizcache0010718090456186768="31 84 100"><SPAN id=.D9.85.D8.A7.D9.87_.D8.B9.D8.B3.D9.84 class=mw-headline>ماه عسل</SPAN> </H3> <P><FONT size=4>مسافرتی که <FONT color=#ff0000>عروس و داماد</FONT> بعد از <FONT color=#ff0000>مراسم عروسی</FONT> خود می‌روند را <FONT color=#ff0000>ماه عسل</FONT> می‌نامند که برای آنها مملو از خاطرات شیرین و به یادماندنی است و آغاز زندگی مشترک آنهاست.</FONT></P> <P><FONT size=4>هرگاه آنها تصمیم به رفتن <FONT color=#ff0000>ماه عسل</FONT> بگیرند می‌توانند از یک آژانس مسافرتی متخصص و با تجربه که تورهای مرتبط برگزار می‌نماید استفاده کنند ومسافرت <FONT color=#ff0000>ماه عسل</FONT> خود را با آنها برنامه ریزی نمایند.</FONT></P> <P><FONT size=4>استفاده از کارشناسان متعهد این آژانسها در انتخاب بهترین برنامه برای <FONT color=#ff0000>ماه عسل</FONT> زوجین، می‌تواند کمک شایانی به صرف جویی در هزینه‌های آنها نماید.</FONT></P> <P><FONT color=#800000 size=5>تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی</FONT></P> text/html 2013-06-18T13:17:19+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/42 <FONT size=4> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>مانیکور:</SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>به محض اینکه دوستان و آشنایان با خبر می شوند نامزد کرده اید دوست دارند حلقه شما را ببینند که زیبایی دست و ناخن هایتان هم در معرض دید قرار خواهد گرفت پس باید به ناخن هایتان شکلی زیبا بدهید و ناخن هایتان را با یک لاک صورتی کمرنگ و طرح های فانتزی فرنچ جلوه زیبایی ببخشید.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=4>&nbsp;<IMG title="رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(01).jpg" width=528 height=627></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>رنگ پوست :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>اگر تمایل دارید روز عروسیتان پوستی برنزه داشته باشید سعی کنید 4 ماه زودتر از مراسم به صورت تدریجی و آهسته پوست خود را با هر یک از روش های برنزه کردن برنزه کنید. چون در این صورت زیبایی و طبیعی بودن پوستتان بیشتر خواهد شد و اگر رنگ پوستتان بیش از حد برنز شد و آن را دوست نداشتید فرصت کافی برای کمرنگ تر شدن دارید . پیشنهاد میکنم حتما لباس عروسیتان یا لباسی به رنگ لباس عروسیتان بپوشید و ببینید رنگ پوستتان در لباس عروسیتان زیبایی که مد نظر دارید را دارد یا خیر؟</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<IMG title="رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(02).jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>سفید کردن دندان ها :</SPAN></STRONG><BR></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>همه داشتن دندان هایی زیبا و سفید را دوست دارند . سفیدی آنها در عکس ها جلوه ی بیشتری به لبخند شما می بخشد.<BR>اگر می خواهید دندان های سفیدی داشته باشید از 6 ماه قبل برای آن ها تلاش کنید . از خوردن قهوه&nbsp; و کشیدن سیگار قلیان و چیزهایی از این قبیل تا حد ممکن پرهیز کنید .خمیر دندان های معمولی حاوی مقدار کمی سفید کننده می باشند حتما خمیردندانی جدا از آن که مخصوص سفیدی دندان هایتان است ، استفاده کنید. می توانید کمی هزینه کنید و تحت نظر یک متخصص با شیوه های جدیدتری دندان هایتان را سفید کنید. البته بسیار دفت کنید چون بعضی از این روش ها باعث فرسایش و از بین رفتن مینای دندانتان می شود.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4><IMG title="رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(03).jpg"></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>داشتن پوستی صاف :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;</FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>ابتدایی ترین اقدام برای داشتن پوستی نرم و لطیف و بدون لک انتخاب ماسکی مخصوص نوع پوستتان می باشد. استفاده از ماسک به صورت روزانه باعث نرم شدن و صاف شدن پوست شما به مرور زمان می شود. انتخاب یک مرطوب کننده حاوی آبرسان های قوی برای تازه نگه داشتن پوستتان و قبل از آرایش بسیار موثر می باشد.<BR>اگر می توانید کمی ولخرجی کنید و به یک متخصص پوست مراجعه کنید و از آن برای انتخاب یک لایه بردار مناسب پوستتان که باعث از بین رفتن جای جوش و لک های شما می شود کمک بگیرید. حداقل سه ماه قبل از مراسم مورد نظرتان به صورت روزانه از پوستتان مراقبت نمایید . خوردن تمشک و آب انار به علت داشتن آنتی اکسیدان برای داشتن پوستی براق تر و صاف تر بسیار موثر می باشد. پاکسازی و ماساژ پوست را نیز فراموش نکنید.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4><IMG title="رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(04).jpg"></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>غذا خوردن سالم :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;</FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>اگر می توانید تحمل کنید از خوردن غذا های قندی ، غذاهای سدیم دار و فرآوردی شده به شدت پرهیز نمایید. همه ی اینها منجر به چربی شکم و اضافه وزن در شما می شود . به جای آن مقدار زیادی سبزیجات تازه، میوه و آب بنوشید. اینها منجر به شکستن چربی و شادابی پوستتان می شود. <BR></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>&nbsp;حداقل 4 ماه قبل برنامه غذایی روزانه و سالمی را برای زیبایی اندام و شادابی پوستتان برنامه ریزی کنید. اگر اضافه وزن شما بیش تر از 10 کیلو می باشد حتما تحت نظر یک دکتر متخصص رژیم غذایی اقدام به تناسب اندامتان کنید.<BR><BR><IMG title="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(05).jpg"><BR></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=AR-SA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=AR-SA><FONT size=4>ورزش کردن <SPAN class=hps>به طور منظم :</SPAN></FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>انجام ورزش های مشخص روزانه باعث سفت و محکم شدن عضلات بدنتان می شود و منجر به سم زدایی نیز می شود. مقدار زیادی آب بنوشید.یک فعالیت خوب و مناسب باعث تقویت انرژی و کم کردن وزن و تناسب اندام تان می شود که همه ی اینها باعث شادابی و روحیه و اعتماد به نفس بیشتر در شما می شود.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 13px"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA><FONT size=4>اگر می خواهید می توانید کمی هزینه کنید و در یک باشگاه بدنسازی عضو شوید تا با برنامه ریزی و دستگاه های مختلف فرم زیبایی به اندامتان ببخشید و در هر فصلی که باشیم به راحتی بدون بهانه ای از سردی یا گرمی هوا فعالیت خود را به طور متوالی ادامه می دهید.</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'" lang=FA><FONT size=4> از مربی ورزشتان بخواهید به شما استفاده از دمبل و وزنه را بیاموزد تا بتوانید در منزل هم حرکات مورد نظر را انجام دهید.<BR><BR><BR></FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>فرم ابروها :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>برای این که بدانید چه مدل ابرویی بیشتر برای چهره ی شما مناسب است یا چه مدلی را برای عروسیتان می پسندید یا باید از 6 ماه قبل ابروهایتان را مدل های مختلفی بردارید یا اینکه به یک آرایشگر حرفه ای که با دیدن نوع صورتتان بهترین فرم ابرو را برای شما درست کند مراجعه کنید. معمولا آرایشگرهایی که کار تاتو ابروی حرفه ای را انجام میدهند در این زمینه بهتر فرم و قرینه کردن ابرو را انجام می دهند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right"><FONT size=4>&nbsp;<IMG title="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(07).jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>تست آرایش :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>معمولا در ایران کمتر پیش می یاد کسی تست آرایش عروسی انجام دهد چون هزینه ی بسیار زیادی را مجبوریم پرداخت کنیم. اما برای اینکه خیالتان از آرایشگر عروسی تان مطمئن شود قبل از عروسی تان برای یک مناسبت مثلا عروسی اقوامتان یا آرایش عکس اسپرتتان و... پیش آرایشگرتان بروید و از او بخواهید شما را آرایش کند در این صورت از دوام و کیفیت محصولات نیز خاطر جمع می شوید.</SPAN></FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;<IMG title="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(08).jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>تمرکز روی لب ها یتان:</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>اگر لب هایی خشک ، ترک خورده و پوسته شده دارید حتما از یک ماه قبل از عروسیتان هر شب آن ها را با وازلین یا ویتامینه های مخصوص لب به آرامی و حجم زیادی از آن ها را برروی لب هایتان قرار دهید . با این کارهای بسیار ساده می توانید زیبایی را به لب های خود بازگردانید. اگر وقتی برای این کارها ندارید می توانید از سالن های زیبایی کمک بگیرید آنها به کمک آبرسان ها لب های شما را تا حدی از خشکی در می آورند. </SPAN></FONT></P> <P><FONT size=4>&nbsp;<IMG title="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(09).jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>زیبایی مژه ها :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;</FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>همه ی ما برای بلند شدن و پرپشت نشان دادن مژه های خود از ریمل استفاده می کنیم . برای روز عروسی بهتر است ریملی که استفاده می کنید حتما ضد آب باشد تا در برابر اشک دوام بهتری داشته باشد تعدادی از آرایشگران حرفه ای عروس برای اینکه دوام آرایش را بالا ببرند فقط از مژه های مصنوعی استفاده می کنند. مژه های مصنوعی بسیار بلندتر و پرپشت تر از مژه های خود ما می باشد اما کمی ظاهری مصنوعی به چشم ها می دهند.<BR>برای اینکه ظاهری طبیعی تر داشته باشید می توانید به سالن های زیبایی مراجعه کرده و از آنها بخواهید مژه هایتان را اکستنشن کنند با این کار هم مژه های بلند و پرپشت تری دارید هم زیبایی طبیعی تری نسبت به مژه مصنوعی به چشم های شما می دهد.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4><IMG title="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(10).jpg"></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>پوست نرم :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>برای اینکه پوستی نرم و یکدست و صاف داشته باشید از 2 ماه قبل از مراسمتان هفته ای دوبار در حمام کل بدنتان را با اسکراب بپوشانید و سعی کنید با ماساژهای دورانی سلول های مرده پوست رااز سطح پوستتان پاکسازی نمایید. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>بعد از استحمام کل پوست بدنتان را با لوسیون های مختص پوستتان چرب نمایید تا رطوبت و چربی لازم را به پوستتان برسانید . برای جاهای خشن تر مانند زانو ها یا آرنج ها بهتر است مقداری از کره بادام زمینی روی آن بمالید و روی آن را با پارچه ای تمیز به مدت یک ساعت بپوشانید.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4><IMG title="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(11).jpg"></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><BR></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA><FONT size=4>مراقبت از موها :</FONT></SPAN></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>اگر موهای براق و پرپشت و حالت پذیری را می خواهید از یک ماه قبل از مراسمتان حتما مراقبت از موهایتان را شروع کنید . آووکادو را له نمایید و سعی کنید آن را به شکل مایه یا خمیری در آورید و آن را قبل از حمام به مدت 30 دقیقه روی موهایتان بگذارید. آووکادو باعث پرپشت شدن و لطافت موهایتان می شود. اقدام مهم دیگر آن است که شامپویی که از روغن زیتون تشکیل شده باشد را تهیه نمایید و استفاده کنید تا مطمئن شوید شامپو با جنس موهایتان تناسب داشته باشد یعنی بتواند نرمی و لطافت را به موهای شما ببخشد. ماسک های مو مطابق با جنس موهایتان تهیه نمایید و هفته ای 2 الی 3 بار بعد از شستشو با شامپو از آن ها استفاده نمایید.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=ltr><FONT size=4>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" dir=ltr lang=FA>برای اینکه شامپوی مناسب موهایتان را بیابید می توانید از آرایشگرتان نیز کمک بخواهید تا گزینه ی مناسبی را به شما پیشنهاد دهد و شما آن را امتحان </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" lang=FA>نمایید.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" dir=ltr lang=FA><FONT size=4><IMG title="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" alt="عکس-رازهای زیبایی که هر عروسی باید بداند" src="http://www.banktalar.com/extra/upload/raz_zibaei%20(12).jpg" width=366 height=441></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13px" dir=ltr lang=FA> <TABLE border=0 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD> <P></P><FONT color=#0000ff> <P align=center><FONT color=#800000 size=5>تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی</FONT></P></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></SPAN></P></FONT> text/html 2013-06-18T13:03:38+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع ایده برای ژست های خاص در روز عروسی و نامزدی http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/41 <SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 14px"><STRONG> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=right><FONT size=4>&nbsp;</FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 13px" dir=rtl lang=FA><FONT size=4>در این مقاله قصد دارم شما را با ژست عکس های عروسی یا نامزدی آشنا کنم و موقعیت هر یک را تحلیل کنم تا بتوانید عکس های طبیعی تر و زیباتری داشته باشید. با مطالعه و تمرین این ژست ها مطمئنا در روز ازدواجتان می توانید خیلی سریع تر و راحت تر عکس های خود را بیاندازید و مطمئنا بسیار زیباتر از قبل خواهید توانست این کار را انجام دهید.<BR><BR></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 13px" dir=rtl lang=FA><FONT size=4>&nbsp;1 ) تور عروس یکی از عالیترین اکسسوری های عروس می باشد که کمک به سزایی در زیبایی مو و عکس عروس می کند. برای اینکه یک پرتره کلوز آپ از صورت عروس داشته باشید تور را روی صورت عروس بیاندازید و با این کار زیبایی عکستان را چندین برابر کنید.</FONT></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 13px" dir=rtl lang=FA><FONT size=4>&nbsp;</FONT></SPAN></P></STRONG></SPAN> text/html 2013-06-18T09:56:42+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع جملات دلتنگی فوق العاده زیبا http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/40 <SPAN style="FONT-SIZE: small"> <H1 class=box-title>&nbsp;</H1></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">سخته بگی سخته و کسی نباشه بگه چرا؟چته؟چی سخته؟نترس من هستم</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">سخته سختیاتو تنهایی به دوش بکشی .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;<IMG class="aligncenter size-full wp-image-3646" alt="جملات دلتنگی جدید فوق العاده زیبا,عکس نوشته عاشقانه غمگین دلتنگی,عاشقانه ترین جملات, متن عکس دل شکسته, دل های شکسته, جملات قشنگ عاشقانه, جملات عاشقانه, دل شکسته, مطالب عاشقانه, دونه های اشک, برگای پاییزی, متن عاشقانه" src="http://www.brooztarin.com/wp-content/uploads/2013/05/fu3057.jpg" width=300 height=252></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;سخته وقتی میدونی سختیا با بودن یکی دیگه , دیگه سختی نیست و اون نیست .</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">رفت</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">خیلی راحت رفت</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">صدای قلبمم نشنید صدای خورد شدنشو</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">شایدم چون برگای پاییزی زیر پاش بود صدا رو نشنید</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">شاید دلیل نشنیدنش فریاد های من بود که میگفتم نرو</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;<IMG title="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" alt="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3056.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">شاید چون…….</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">شاید…….</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">تو بگو دلیلشو</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">دلیلی داری برای گفتن؟</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">برای رفتن . برای شکستن یه احساس . یه باوری که ترک برداشت…..</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">شاید ندونستن دلیلش برام بهتر باشه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;<IMG title="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" alt="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3059.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">شاید اگه بدونم دیگه منتظر نمونم که عقربه های ساعت بودنمو محکوم کنن</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">منم میرم</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">همونطور که از یادت رفتم</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">میرم تا دیگه سنگینیه بغضامو تو گلوم تحمل نکنم</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">تا اون همه خاطره رو به دوش نکشم . شکستم زیر این خاطره ها</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;<IMG title="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" alt="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3052.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">میرم تا با بستن پلکام اون صورت پاکت بهم لبخند نزنه</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">میرم تا تو سکوتم صدات تو گوشم نپیچه</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">میرم تا انبوه گلای رز تو گلدون اتاقم لمس دستاتو برام یاد اوری نکنن</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">خداحافظ</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">برای همیشه</SPAN><BR><SPAN style="FONT-SIZE: small">تا ابد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;<IMG title="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" alt="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3053.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">چقدر سخته تو چشمای کسی که قلبتو بهش دادی و به جاش یه زخم همیشگی به دلت داده ، زل بزنی و به جای اینکه لبریز از نفرت بشی حس کنی هنوزم دیوونشی و دوستش داری</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;<IMG title="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" alt="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3054.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">چقدر سخته که دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه ی وجودت له شده</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;<IMG title="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" alt="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3051.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">چقدر سخته که تو خیالاتت ساعت ها باهاش حرف بزنی ولی وقتی دیدیش هیچی جز سلام نتونی بگی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">&nbsp;<IMG title="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" alt="عاشقانه ترین جملات, عکس دل شکسته" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu3055.jpg"></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small">چقدر سخته که وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه تو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوز…</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT color=#800000 size=5>تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی</FONT></SPAN></P> text/html 2013-05-30T09:37:51+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع داستان فوق العاده زیبای یک قول زندگی بخش ! http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/39 <SPAN style="COLOR: #ff0000"><STRONG><FONT size=4> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4><IMG class="alignnone size-full wp-image-10269" alt="Ghole Zendegi Bakhsh[WwW.Kamyab.IR]" src="http://kamyab.ir/wp-content/uploads/2013/03/Ghole-Zendegi-BakhshWwW.Kamyab.IR_.jpg" width=500 height=333></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #000080">در سال ۱۹۸۹ زمین لرزه هشت و دو ریشتر بیشتر مناطق آمریکا را با خاک یکسان کرد و در کمتر از چند دقیقه بیش از سی هزار کشته بر جای گذاشت.در این میان پدری دیوانه وار به سوی مدرسه پسرش می دوید اما با دیدن ساختمان ویران شده مدرسه شوکه شد . با دیدن این منظره دلخراش یاد قولی که به پسرش داده بود افتاد: پسرم هر اتفاقی برایت بیفتد من همیشه پیش تو خواهم بود و اشک از چشمانش سرازیر شد.<BR>با وجود توده آوار و انبوه ویرانی ها کمک به افراد زیر آوار نا ممکن به نظر میرسید اما او هر لحظه تعهد خود به پسرش را به خاطر می آورد.<BR>او دقیقا روی مسیری که هر صبح به همراه پسرش به سوی کلاس او می پیمودند تمرکز کرد و با به خاطر آوردن محل کلاس به آنجا شتافته و با عجله شروع به کندن کرد.دیگر والدین در حال ناله و زاری بودندو او را ملامت می کردند که کار بی فایده ای انجام میدهد.ماموران آتش نشانی و پلیس نیز سعی کردند او را منصرف کنند اما پاسخ او تنها یک جمله بود:آیا قصد کمک به مرا دارید یا باید تنها تلاش کنم؟؟؟<BR>هشت ساعت به کندن ادامه داد.دوازده ساعت…بیست و چهار ساعت…سی و شش ساعت و بالاخره در سی و هشتمین ساعت سنگ بزرگی را عقب کشیده و صدای پسرش را شنید فریاد زد پسرم!جواب شنید :<BR>پدر من اینجا هستم.پدر من به بچه ها گفتم نگران نباشید پدرم حتما ما را نجات خواهد داد.پدر شما به قولتان عمل کردید.<BR>پدر پرسید وضع آنجا چطور است؟؟<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0066">ما ۱۴ نفر هستیم ما زخمی گرسنه و تشنه ایم.وقتی ساختمان فرو ریخت یک قطعه مثلثی شکل ایجاد شد که باعث نجات ما شد.پسرم بیا بیرون. نه پدر اجازه بدهید اول بقیه بیرون بیایند من مطمئن هستم شما مرا بیرون می آوریدو هر اتفاقی بیفتد به خاطر من آنجا خواهید ماند.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: #ff0066"><FONT color=#800000 size=5>تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی</FONT></SPAN></P></FONT></STRONG></SPAN> text/html 2013-05-14T14:46:40+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع هفت تجربه واقعی از برگزاری تشریفات عروسی http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/38 <FONT color=#000099><FONT size=4>استفاده از تجربیات دیگران در برگزاری تشریفات عروسی به شما کمک می کند که از اشتباهات آنها اجتناب کنید. عروس و دامادهای زیادی هستند که از در اختیار گذاشتن تجربیات مفیدشان دریغ نمی کنند. مااز بین تجربیات عروس و دامادهای دیگر، ۷تجربه را که به شما کمک می کنند بیشتر از عروسی خود [...]<!--box_bg--></FONT></FONT> <P>&nbsp;</P> <P class=imgarticle><FONT color=#000099 size=4><IMG class=aligncenter title="عروسی تجربیات عروسی برگزاری عروسی " alt="هفت تجربه واقعی از برگزاری تشریفات عروسی" src="http://www.happyiranian.org/wp-content/uploads/2012/08/za4-746.jpg"></FONT></P> <P><FONT color=#000099 size=4></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT color=#000099 size=4>استفاده از تجربیات دیگران در برگزاری تشریفات عروسی به شما کمک می کند که از اشتباهات آنها اجتناب کنید. عروس و دامادهای زیادی هستند که از در اختیار گذاشتن تجربیات مفیدشان دریغ نمی کنند. مااز بین تجربیات عروس و دامادهای دیگر، ۷تجربه را که به شما کمک می کنند بیشتر از عروسی خود لذت ببرید انتخاب کرده و در اختیار شما می گذاریم.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT color=#000099 size=4><FONT color=#cc0000>۱ – غرق در برگزاری تشریفات عروسی خود نشوید</FONT> </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT color=#000099 size=4>بسیاری از عروس و دامادها و همچنین خانواده آنها، هنگام برگزاری و اجرای تشریفات عروسی آنقدر غرق در جزئیات اجرای جشن می شوند که فراموش می کنند این یکی از فرصت های بدون بازگشت زندگی است. شما فقط یکبار عروسی می کنید پس سعی کنید از آن لذت ببرید. این جشن به مناسبت پیوند شما دونفر برگزار می شود پس سعی کنید تا آنجا که می توانید خوش بگذرانید و این فرصت تکرار نشدنی را از دست ندهید.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>۲ – ولخرجی بیجا و بدون برنامه ممنوع! </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT color=#000099 size=4>خرج کردن بی رویه پول در تشریفات عروسی یکی از آسان ترین کارهاست. شما که نمی خواهید زندگی مشترک خود را با کوهی از بدهی شروع کنید؟ بنابراین یک برنامه ریزی دقیق مالی برای عروسی خود داشته باشید. تصویر دقیقی از آنچه که می خواهید و آنچه که نیاز ندارید ترسیم کنید و به آن پایبند باشید. جدول ها و یادداشت های خود را تهیه کنید و در اجرای آن جدی باشید و این ضرب المثل را فراموش نکنید که: پول علف خرس نیست!!! برای هر هزار تومان آن زحمت کشیده اید پس حتی در عروسی خود نیز بی رویه خرج نکنید.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>۳ – به نظرات همسرتان توجه کنید </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT color=#000099 size=4>جشن عروسی متعلق به هردوی شماست. حتی اگر حجم زیادی از برنامه ریزی ها، هزینه ها و انرژی عروسی روی دوش شما باشد. شریک زندگیتان را در کارها دخالت بدهید و به اندازه کافی به نظرات او توجه کنید و سعی کنید هر دو در این رویداد بزرگ زندگی سهیم باشید و از آن لذت ببرید.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>۴ – به اندازه کافی مهمان نواز باشید </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT color=#000099 size=4>به خاطر داشته باشید که اقوام دور و نزدیک در عروسی شما شرکت می کنند و ممکن است برخی از آنها را تا سالها ملاقات نکنید. آنها از راه های دور و نزدیک برای شرکت در شادی شما آمده اند و هیچ کس نمی داند دیدار بعدی با آنها چه زمانی است؟ پس سعی کنید کسی را از خود نرنجانید، به همه احترام بگذارید و با همه گرم و صمیمی برخورد کنید. حتی توصیه می شود در یک فرصت مناسب به سر میز آنها بروید و کمی با آنها خوش و بش کنید.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>&nbsp;۵ – کفش راحت بپوشید </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT color=#000099 size=4>یکی از خاطرات بد که بین بیشتر عروس و دامادها مشترک است، پادرد و خستگی مفرط در کف پاست. شما باید ساعت ها سرپا باشید. بنابراین از همان ابتدا و درهنگام انتخاب کفش عروس و داماد دقت کنید و سعی کنید کفش راحت انتخاب کنید. همچنین در مواقعی که داخل اتومبیل هستید و یا فرصت کافی دارید، کفش ها را پا دربیاورید و از صندل های راحت استفاده کنید.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>۶ – افراد غیر ضروری را دعوت نکنید </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT color=#000099 size=4>تعداد مهمان بیشتر به معنای هزینه بیشتر و همچنین صرف انرژی بیشتر برای برگزاری انرژی است. چه لزومی دارد کسانی را که نمی شناسید و یا فقط یکبار آنها را ملاقات کرده اید به عروسی خود دعوت کنید؟ اقوام دور، دوستان درجه چندم و خلاصه افرادی را که زیاد با آنها سروکار ندارید از لیست مهمانان خود حذف کنید و بیشتر از اینکه نگران حرف دیگران باشید، نگران وقت و هزینه خودتان باشید.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT color=#cc0000 size=4>۷ – برای کارها مسئول انتخاب کنید </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl><FONT color=#000099 size=4>از بین دوستان و نزدیکان خود که تمایل به کمک دارند، افراد باهوش و مسئولیت پذیر را انتخاب کنید و مسئولیت اداره و نظارت بر کارهای جشن عروسی را به آنها واگذار کنید. اموری از قبیل نظارت بر پذیرایی، تعامل با مسئولین تالار پذیرایی، کنترل زمان بندی کارها و … به این ترتیب حجم زیادی از نگرانی های شما کاسته خواهد شد و می توانید با خیال راحت از جشن عروسی خود لذت ببرید.</FONT></P> text/html 2013-05-14T14:11:37+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع لحظاتی که باید در فیلم و عکس ثبت کنید http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/37 <FONT size=3><FONT size=3></FONT> <P class=item-page><A title="زوج های جوان, آتلیه عروس, فیلم برداری عروسی" href="http://www.beytoote.com/wedlock/doran-zendegi/recorded1-video-photos.html" target=_blank></A></P> <P class=imgarticle><FONT size=3><IMG title="تلیه عروس, فیلم برداری عروسی, عکاسی و فیلم برداری عروسی" alt="تلیه عروس, فیلم برداری عروسی, عکاسی و فیلم برداری عروسی" src="http://www.beytoote.com/images/stories/wedlock/za4-1050.jpg"></FONT></P> <P class=item-page><FONT size=3>عکاسی و فیلم برداری عروسی - خیلی از زوج های جوان گمان می کنند وقتی با یک آتلیه عروس برای عکاسی و فیلم برداری عروسی خود قرارداد بستند دیگر همه چیز تمام است و می توانند از نتیجه کار مطمئن باشند. البته وقتی پای یک موسسه ی معتبر با سوابق درخشان درمیان باشد، ممکن است این اطمینان تا حدودی به جا باشد.</FONT></P> <P class=item-page>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><FONT size=3>اما باز هم بهتر است همه ی آنچه را که می خواهید به دقت و مو به مو به مدیر موسسه و سرپرست تیم عکاسی و فیلم برداری توضیح بدهید. این باعث می شود آنها از قالب کلیشه ای و تکراری کارهای خود کمی فاصله بگیرند و سعی کنند نکاتی را که مد نظر شماست در کار بگنجانند تا رضایت شما را جلب کنند.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><FONT size=3>برخی از لحظات در همه جشن های عروسی وجود دارند که حتما باید آنها را ثبت کنید. بهتر است این لیست را به سرپرست تیم بدهید و از او بخواهید این لحظات را از دست ندهد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT size=3>1 – لحظات خداحافظی</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><FONT size=3>لحظاتی که عروس با اعضای خانواده خود خداحافظی می کند خصوصا خداحافظی او با پدرش و همچنین لحظات خداحافظی داماد با پدر و مادرش جزء مهمترین دقایقی هستند که باید در عکس ها و فیلم ها ثبت شوند. البته نباید این لحظات ساختگی و کارگردانی شده باشند. این یک فیلم هنری نیست! بلکه ثبت لحظات واقعی زندگی است و هرچقدر واقعی تر و طبیعی تر باشد ارزشمند تر است.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT size=3>2 – عروس در اتاق خصوصی اش </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><FONT size=3>این یک سکانس نوستالژیک است که در بسیاری از کشورها در فیلم عروسی جایگاه ویژه ای دارد. با عروس در اتاقش، اتاقی که در آن بزرگ شده و روزهای نوجوانی خود را در آن گذرانده، یک مصاحبه کوتاه انجام می شود و او در باره وسایل اتاقش، عروسک ها، تزئینات، کتابها، میزتحریر و هرآنچه که برایش ارزشمند است توضیحات کوتاهی می دهد و با اتاق خود خداحافظی می کند. بهتر است از روز قبل این اتاق مرتب و منظم شده باشد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT size=3>3 – داماد در جمع دوستانش </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><FONT size=3>یکی از جالب ترین سکانس های فیلم عروسی و همچنین خاطره انگیز ترین عکس ها که لبخند بر لب هر بیننده ای خواهد نشاند. داماد در جمع دوستانش آخرین دقایق دوران مجردی خود را می گذراند. این سکانس باید در یک جای خلوت و بدون موسیقی باشد. شوخی ها، خاطره ها، نظراتی که دوستان درباره او می دهند و خلاصه همه چیز عالی و خاطره انگیز است. این لحظات را از دست ندهید و آنها را ثبت کنید. بازهم تاکید می کنم زیبایی این لحظات در طبیعی بودن آنهاست.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT size=3>4 – مهمانان ویژه </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><FONT size=3>دوستانی که از راه دور مثلا از شهرهای دیگر و یا از خارج از کشور آمده اند و سالهاست آنها را ندیده اید و شاید تا سالها بعد هم نبینید، سالمندان فامیل و بزرگترها، همکاران و اشخاص مهمی که به عروسی شما آمده اند. اینها به نوعی مهمانان ویژه شما محسوب می شوند که در مهمترین شب زندگی شما در کنار شما حضور یافته اند. شاید دیگر چنین فرصتی در زندگی تان تکرار نشود که این افراد را دور هم جمع کنید. بنابراین لیست آنها را به سرپرست تیم عکاسی و فیلم برداری بدهید و تاکید کنید که از شما وقتی که در کنار آنها هستید عکس و فیلم تهیه کند.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><FONT size=3>پشت صحنه ها و لحظاتی که عروس و داماد بدون توجه به دوربین ها در حال صحبت و شوخی و خنده با یکدیگر یا با مهمانان هستند جزء زیباترین لحظات عروسی است. این لحظات را حتما ثبت کنید</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><SPAN style="COLOR: #ff6600"><STRONG><FONT size=3>5 – پشت صحنه ها و اتفاقات خاطره انگیز </FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><FONT size=3>در تمام جشن های عروسی اتفاقاتی پیش می آید که غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل هستند. مثلا بارش برف یا باران، تغییرات آب و هوایی، قطع شدن برق. به جای اینکه مضطرب، نگران و یا عصبانی شوید بهتر است این وقایع را بپذیرید و سعی کنید به آن به چشم یک خاطره نگاه کنید. از سرپرست تیم فیلم برداری و عکاسی بخواهید این لحظات را ثبت کند. همچنین پشت صحنه ها و لحظاتی که عروس و داماد بدون توجه به دوربین ها در حال صحبت و شوخی و خنده با یکدیگر یا با مهمانان هستند جزء زیباترین لحظات عروسی است. این لحظات را حتما ثبت کنید چرا که در آینده جزء خاطره انگیز ترین تصاویر زندگی شما خواهند شد.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=item-page><FONT color=#800000 size=5>تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی</FONT></P></FONT> text/html 2013-05-13T16:00:28+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع تشریفات مجالس و خدمات مجالس ستاره طلایی http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/36 <FONT color=#0000ff size=5> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5><IMG alt="" src="http://www.setareh-talaei.ir/images/uploads/Image/1111.JPG" width=619 height=390></FONT></P> <P align=center><FONT color=#0000ff size=5>تشریفات <FONT class=searchword>مجالس&nbsp;و خدمات مجالس</FONT>&nbsp;ستاره طلایی ارائه دهنده کلیه <FONT class=searchword>خدمات</FONT> <FONT class=searchword>مجالس</FONT> ،میهمانیها ،&nbsp;همایش و سمینارها،افتتاحیه ها&nbsp;و کلیه <FONT class=searchword>خدمات</FONT> فیلمبرداری و عکسبرداری و ... می باشد.</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P></FONT> text/html 2013-05-11T15:24:16+01:00 setareh-talaei.mihanblog.com حسن زارع گواهینامه تخصصی ازدواج! http://setareh-talaei.mihanblog.com/post/35 <H2 class=hl><FONT color=#ff0000 size=4> <H2 class=hl><FONT color=#ff0000> <H2 class=hl><FONT color=#ff0000 size=4> <H2 class=hl><FONT color=#ff0000>آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!</FONT></H2> <DIV class=cnt><FONT color=#3333ff size=4>با توجه به این که طبق گفته رییس جدید سازمان ملی جوانان، قرار است اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج برای پسران اجباری شود و دخترها تنها اجازه بله گفتن به کسانی را داشته باشند که دوره سه ماهه مهارت های ازدواج را گذرانده باشد. </FONT> <P></P> <P><FONT color=#3333ff size=4>از این روی، یک عدد آزمون اختصاصی طراحی کرده ایم تا در پایان دوره ، جوانان را با آن محک بزنند و گواهینامه ازدواج را به کسانی بدهند که در پاسخگویی امتیاز خوبی کسب کرده باشند</FONT><A href="http://mohamad3423.blogfa.com/"><FONT color=#3333ff size=4>.</FONT></A></P> <P jQuery1272221582550="27"><FONT color=#3333ff size=4>* در جاده زندگی مشترک، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟<BR></FONT></P> <P>&nbsp;</P></DIV></FONT></H2></FONT></H2></FONT></H2>